המועצה > מדריכים > המדריך לביטול עסקה > קבוצה 4


קבוצה 4: מנויים ועסקאות מתמשכות שונות

שירותים:
שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה (כולל טיפולי הסרת שיער),
עסקת נופש ארוך טווח (תקופה העולה על שנה שבה הצרכן, תמורת תשלום, מקבל זכות לקבלת הנחות והטבות על לינה, נסיעה וכו'),
חברות או מנוי במועדון הנחות,
שירותי טלפון נייח, 
שירותי אינטרנט,
שירותי כבלים ולווין, גם אם הותקן ציוד בבית
חברות/מנוי במועדון כושר,
חברות/מנוי במועדון היכרויות,
מנוי להגרלות והימורים.

המועד האחרון לביטול: 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב, לפי  המאוחר.

תנאים מיוחדים:
- זכות הביטול ניתנת גם אם התחילו כבר במתן השירות ( למשל חיבור לכבלים, מסירת תג כניסה למועדון כושר).
- לגבי שירותי סלולר, ניתן לבטל את העסקה גם אם נעשה שימוש בציוד בתנאי שלא נפגם.
 
בעסקה מתמשכת ( לדוגמה מנוי לחדר כושר, לכבלים, לסלולר או לאינטרנט) התשלום נעשה בדרך כלל באמצעות הוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי. כאשר צרכן מבטל עסקה שבה החשבון שלו מחויב כל חודש, העוסק חייב להפסיק את החיובים תוך 3 ימים מיום הודעת הביטול. ואם היא הועברה בדואר רשום, על העסקה להסתיים תוך 6 ימים מיום שליחתה. המשמעות היא כי גם אם התקנות מאפשרות לעוסק לחייב עבור השירות המתמשך שנצרך בפועל, הוא חייב להפסיק לחייב תוך המועד הנ"ל מכוח חוק ניתוק מעסקה מתמשכת.

טובין/ שירותים תנאים אין זכות ביטול
שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה, לרבות טיפולי שיער גם אם הוחל במתן השירות
יש לשלם עבור השירותים שנתנו עד למועד הביטול
עסקת נופש ארוך טווח- עסקה הנמשכת על פני תקופה העולה על שנה, בה צרכן, תמורת תשלום, מקבל בעיקר את הזכות לקבל הנחות או הטבות בקשר ללינה, יחד עם שירותים אחרים כגון נסיעה או בלעדיהם גם אם הוחל במתן השירות
יש לשלם עבור השירותים שנתנו עד למועד הביטול
יחידות נופש
זכות הביטול היא על פי הסדר מיוחד
חברות או מנוי במועדון הנחות גם אם הוחל במתן שירות
יש לשלם עבור השירותים שנתנו עד למועד הביטול.
שירותי טלפוניה נייחת גם אם הוחל במתן השירות
יש לשלם עבור השירותים שנתנו עד למועד הביטול
שירותי סלולר

גם אם הוחל במתן השירות
ואם נרכש ציוד (מכשיר סלולר) בתנאי שלא נעשה בו שימוש,  ולא נפגם.
יש לשלם עבור השירותים שנתנו עד למועד הביטול

שירותי אינטרנט גם אם הוחל במתן השירות.
יש לשלם עבור השירותים שנתנו עד למועד הביטול.
שירותי טלוויזיה רב ערוצית גם אם הוחל במתן השירות.
יש לשלם עבור השירותים שנתנו עד למועד הביטול
חברות / מנוי במועדון כושר

גם אם הוחל במתן השירות.
יש לשלם עבור השירותים שנתנו עד למועד הביטול

חברות / מנוי במועדון היכרויות גם אם הוחל במתן השירות
יש לשלם עבור השירותים שנתנו עד למועד הביטול
מנוי להגרלות והימורים גם אם הוחל במתן השירות
יש לשלם עבור השירותים שנתנו עד למועד הביטול