המועצה > חוק הפקדון > טיפים

 

טיפים

מהן אפשרויות הפעולה העומדות בידי הצרכן כנגד בית עסק המסרב לקבל מכלי משקה?

 
  • המשרד לאיכות הסביבה אחראי על יישום החוק  -  צרכן שנתקל בסירוב להשבת דמי פיקדון, יכול להגיש תלונה באתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה.

 

  • צרכן שנתקל בסירוב להשבת כספי פיקדון, רשאי להגיש כנגד העוסק תביעת פיצוי לדוגמא עד לסך של 1,800 ₪ מבלי שיהיה עליו להוכיח כי נגרם לו נזק.
    תיקון שהוכנס לחוק הפקדון בשנת 2010 על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת בראשותו של ח"כ כרמל שאמה הכהן,ביוזמת המועצה לצרכנות, הוא שמאפשר לצרכנים להגיש תביעות לפיצוי לדוגמא, עד לסך של 1800  ₪, על כל סירוב להשבת דמי הפיקדון.  יובהר כי, הגשת תביעה לפיצוי לדוגמא בשל "סירוב להשבת דמי פיקדון" פורשה בפסיקה גם כמספר סירובים באותו יום.
    משמעות הדבר היא שסירובו של עוסק להשיב את דמי הפיקדון בגין 50 מכלי משקה או בגין מיכל אחד, בכל אחד מהמקרים התובע יהיה זכאי להגשת תביעת פיצוי עד לסך של- 1800 ₪.
 
  • צרכן המעוניין להגיש תביעה רצוי שיתעד את הסירוב, באמצעות הקלטה ו/או צילום.   

 

  • המועצה לצרכנות מסייעת לצרכנים המעונינים לתבוע את זכותם לקבלת פיצוי לדוגמא במתן הדרכה ובניסוח כתבי בי דין לבתי משפט לתביעות קטנות .