המועצה > ארכיון > זרקור > מוצרים פגומים

מוצרים פגומים

מוצרים פגומים

 
הצרכנים זכאים לקבל מוצר, התואם את מה שסוכם עם העסק, ואשר ניתן להשתמש בו שימוש סביר.
 
אם המוצר פגום, או שאין בו האיכות או התכונות, הדרושות לשימוש רגיל בו – הוא אינו תואם למוסכם. על-פי החוק על הקונים לברר תוך זמן סביר אם המוצר תקין, ובמקרים של אי-התאמה או של פגם – עליהם להודיע על כך מיד לעסק.
 
אם העסק אינו מצליח לתקן את המוצר כראוי, או להחליפו במוצר חדש תקין – תוך זמן סביר, זכותם של הצרכנים לבחור מתוך שתי אפשרויות:

א.   ביטול העסקה ודרישת כספם
ב.   דרישת פיצוי בגין הפחת בשווי המוצר
 
במקרה שהפגם לא ניתן לגילוי בבדיקה סבירה עם קבלת המוצר, יש להודיע עליו עם גילויו.
 
במקרה של תקלות חוזרות ונשנות במוצר – הוא אינו תואם את המובטח, והצרכנים זכאים לקבל מוצר תקין במקומו או לבטל את העסקה.
 
במכשירי חשמל שמחירם מעל 150 ₪, החוק מחייב את העסק למסור לקונים תעודת אחריות, שבה היצרנים או היבואנים מבטיחים את תקינות המכשיר למשך שנה לפחות.