המועצה > חדשות ועדכונים > חדשות המועצה > הנחיות לכתב תביעה נגד חברות התעופה - קורונה

הנחיות לצרכנים לצורך הגשת תביעה נגד חברות תעופה שביטלו טיסה בעקבות משבר הקורונה ולא החזירו לצרכנים את כספם

 

 

במועצה הישראלית לצרכנות התקבלו תלונות של צרכנים שטיסתם בוטלה עקב משבר הקורונה וחברת התעופה סירבה להשיב להם את כספם.

 

בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה, או שינוי בתנאיה) תשע"ב-2012 (להלן: "חוק שירותי תעופה") חברה המבטלת טיסה מחויבת להשיב לצרכן את התמורה המלאה ששולמה עבור הכרטיס, או לתת לו כרטיס לטיסה חלופית והכל לפי בחירת הצרכן. על חברת התעופה להשיב לצרכנים את כספם בתוך 21 יום* ממועד משלוח הודעה בכתב.

 

המועצה הישראלית לצרכנות ניסחה עבורכם הצרכנים כתב תביעה לדוגמה לבית המשפט לתביעות קטנות אותו תוכלו למלא עם הפרטים שלכם, פרטי חברת התעופה ופרטי המקרה, לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים ולהגישו בבית המשפט לתביעות קטנות.

 

סכום התביעה המקסימלי אותו תוכלו לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות עומד על סך של 34,000 ₪ (החל מיום 1.1.2020).

 

האגרה בבית המשפט לתביעות קטנות עומדת על סכום של 1% מסכום התביעה, אך לא תפחת מ – 50 ₪.

 

*לידיעתכם, בעקבות המשבר, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פרסם תזכיר חוק לתיקון זמני של חוק שירותי תעופה ולפיו מוצע כי חובת השבת התמורה לצרכן, תהיה בתוך 90 ימים מיום משלוח הודעה בכתב, ולא בתוך 21 ימים כפי שקובע החוק היום, זאת כדי להקל על חברות התעופה.

 

התיקון טרם נכנס לתוקף, והמועצה הישראלית לצרכנות תעדכן על ההתפתחויות, ככל שתהיינה, בעמוד זה.

 

קישורים שימושיים:

 

מדריך הגשה לתביעות קטנות של הרשות השופטת

 

מדריך הגשת כתב תביעה באתר המועצה לצרכנות

 

איתור פרטי נציג חברת התעופה להמצאת כתבי תביעה


תמצית רישום חברה מאתר משרד המשפטים

 

כתב תביעה לדוגמא - ביטול טיסה על ידי חברת התעופה