המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > מועדוני לקוחות - מה יוצא לנו מזה?

 

מועדוני לקוחות - דעו את זכויותיכם

 

הנפקת כרטיס "מועדון לקוחות" הפכה בשנים האחרונות לתופעה נפוצה כשלמצטרפים מובטחות מתנות, הטבות ומבצעים. מי המרוויח העיקרי? ממה כדאי להיזהר? ומה קובע התיקון החדש לחוק?

 

שדה_תעופה

 

מהו כרטיס מועדון?

 

קיימים סוגים שונים של כרטיסי מועדון:
 
כרטיס חברות במועדון לקוחות שאינו משמש כרטיס אשראי:
כרטיס מועדון לקוחות על פי שייכות לארגון או למקצוע, כגון מועדון הסתדרות הרופאים בישראל, מועדון המהנדסים, מועדון אנשי הקבע והגמלאים וכו'.  או כרטיס מועדון המונפק על ידי רשתות אופנה, ציוד ספורט וכד' המבטיח הנחות, מתנות ומבצעים ייחודיים לחברי המועדון במטרה לשמר את נאמנות הלקוחות. קבלת הכרטיס מותנית לעיתים בתשלום דמי חבר.


כרטיס חברות במועדון לקוחות המשמש ככרטיס אשראי:
זהו כרטיס אשראי לרכישה ברשתות הכלולות בו – כדוגמת כרטיס life style, כרטיס ACTIVE  ואחרים, כרטיס מועדון מסוג זה הוא תוצר של שיתוף פעולה עסקי בין חברות אשראי לבין רשתות שיווק, המעוניינות לשלב כוחות כדי להגדיל את מעגל הלקוחות שלהן.

 

נתונים ותלונות אופייניות

 

בדרך כלל ההצטרפות למועדון אינה כרוכה בתשלום דמי חבר והכרטיס משמש ככרטיס אשראי לכל דבר. ישנם כרטיסים מסוג זה שנותנים גם אשראי מתגלגל, כלומר אפשרות לגלגל את התשלומים שנצברו בכרטיס למועד מאוחר יותר תמורת ריבית והדבר דומה ללקיחת הלוואה.

 

סקר שפורסם לאחרונה העלה את הממצאים הבאים: הישראלי הממוצע מחזיק בארנקו כ-4 כרטיסי אשראי או מועדון ורק סכום קטן במזומן. 14% מהנשאלים מחזיקים 9 כרטיסי מועדון בארנקם. כלומר, אנשים מחזיקים בארנקם כרטיסי אשראי שונים, אולי מכיוון שכל כרטיס מקנה סל הטבות שונה ותנאי אשראי שונים.


כדי לנצל את כל ההטבות האלה הצרכן נדרש להשוות מחירים בין הרשתות ולעקוב אחר מבצעים והנחות שמקנים הכרטיסים. לשם קבלת פטור מדמי חבר נדרש בעל הכרטיס לבצע מס' מינימלי של פעולות בחודש באמצעות הכרטיס. ההטבות המפתות הניתנות ע"י כרטיס המועדון מחייבות את הצרכן לנהוג באחריות. צרכן שאינו מתוחכם דיו עלול למצוא את עצמו משלם סכומים לא מבוטלים לחברות האשראי בגין עמלה וריבית.

 

במועצה התקבלו תלונות ביחס לכרטיסים משני הסוגים: דרישת מועדון הלקוחות למסירת פרטים, שאינם רלוונטיים לחברות במועדון. הצפת פרסומות או במשלוח דיוור ישיר בעקבות ההצטרפות. מבצעים שהתבררו בדיעבד כבלתי משתלמים. העדר  גילוי כל התנאים לשימוש בכרטיס האשראי ו/או כל התנאים לקבלת הטבות והנחות.


רצוי לעשות סדר בארנק ולבחון את העלות מול התועלת הגלומה בכרטיסים המצויים בארנק. עד כמה ההטבות הן אטרקטיביות ומצדיקות את אחזקת הכרטיס הנוסף ואת ההוצאות הכרוכות בכך.


יש לזכור, כי התחרות על ליבם וכיסם של הצרכנים אינה פוסקת וניתן ליהנות ממבצעים ומהנחות גם ללא השתייכות למועדון מסוים. יש לברר אם מדובר במועדון לקוחות או בכרטיס אשראי של מועדון לקוחות הצעת הצטרפות בשעת לחץ, כמו בתור בקופה – מסוכנת! - סרבו להצעה זו גם אם היא כרוכה באיבוד הנחה בקנייה הנוכחית. צרכנית שנכנעה ללחץ לא הספיקה לקרוא את טופס ההצטרפות גילתה בדיעבד שההצטרפות למועדון  כללה גם רכישת כרטיס אשראי נוסף המונפק בשיתוף עם הרשת. ויתור על פרטיות - הצטרפות מקנה הנחות מחד, אך מאפשרת למנפיק הכרטיס לעקוב אחר הרגלי הקניה של הצרכן מאידך ולעשות שימוש שיווקי במידע זה.

 

תיקון 53 לחוק הגנת הצרכן בעניין שינוי תכנית הטבות לצרכן או סיומה

 

לאחרונה נכנס לתוקפו תיקון 53 לחוק הגנת הצרכן בעניין שינוי תכנית הטבות לצרכן או סיומה. התיקון נועד למנוע מצבים בהם צרכנים מצטרפים למועדוני לקוחות, או רוכשים מוצרים כדי לזכות בנקודות זכות (נקודות או כוכבים, לדוגמא כמו שהיה נהוג בחברות אשראי, מועדון נוסע מתמיד וכיו"ב)  ובנקודת זמן מסויימת מחליט העסק על סיום התוכנית והצרכן מאבד את זכותו לקבל את ההטבה או שההטבה מצומצמת בהחלטת העוסק. 

 

התיקון מחייב את העוסק להודיע לצרכן על שינוי  או סיום של התוכנית מראש, כך שלצרכן יוותר זמן בו יוכל לממש את הזכויות שצבר.

 

התנאי לתחולת החוק הוא שמדובר בהתקשרות שבה הצרכן מוסר את פרטיו לעסק לצורך הצטרפות למועדון לקוחות על מנת ליהנות מזכויות או הטבות , בין אם ההצטרפות כרוכה בתשלום ובין אם לאו.

 

תוכנית הטבות לתקופה שאינה קצובה
ככלל, חובת העוסק להודיע שלושה או ארבעה חודשים בטרם השינוי או הביטול של התוכנית. אם מדובר בתוכנית שבה הצרכן צובר זכויות או נקודות הטבה, יש להודיע לו בין שמונה או תשעה חודשים מראש.

 

תוכנית הטבות לתקופה קצובה
לא ניתן לקצר, לשנות או לבטל במהלך התקופה ובנוסף יש לשלוח הודעה על מועד הסיום בין שלושה לארבעה חודשים מראש.

 

לצפיה בהנחיית הממונה על הגנת הצרכן בנושא לחצו כאן >>

 

טיפים לצרכנים

 

כרטיס מועדון שאינו כרטיס אשראי:
יש להימנע מחתימה על טופס רישום בלבד, יש לקרוא את התקנון כולו ולתת את הדעת על הצורך האמיתי שלנו בעוד חברות במועדון או בעוד כרטיס אשראי ובין היתר גם לנושאים הבאים:

  • חתימה על מתן וויתור על הזכות לפרטיות ע"י העברת פרטים לגוף אחר, הסכמה למשלוח דיוור ישיר, משלוח הודעות SMS , דואר אלקטרוני וכד'.
  • הערה לפיה המועדון אינו גובה דמי חבר בעת ההצטרפות אך שומר על זכותו לגבות דמי חבר בעתיד- מאפשרת לחייב את הצרכן בדמי חבר בסכומים בלתי ידועים, על בסיס ההסכמה שניתנה על ידו מראש.
  • הוראה לפיה מועדון הלקוחות שומר לעצמו את הזכות לנתח את פרופיל הקניות של צרכן - שמירת הגנת הפרטיות של הצרכן מוטלת בספק.
  • הערה בדבר היעדר כפל מבצעים או הוצאה מתחולה של מבצעים אחרים - הטעיה אפשרית במקרים של חוסר תשומת לב.

 

כרטיסי מועדון שהם כרטיסי אשראי
חובה לקרוא את שני ההסכמים של כרטיסי החברות במועדון ושל כרטיס האשראי ולבחון את התאמתם:
  • יש לדרוש העתק של טופס ההצטרפות לקריאה בבית, לפני שחותמים, ולקרוא אותו בעיון או לתת לקרובים שיקראו אותו בעיון.
  • חשוב לבדוק אפשרות של ביטול או סיום החברות במועדון והאם הדבר כרוך בעלות כלשהי.
  • לעיתים מובטחת חברות "חינם" – יש לבדוק אם החברות ב"חינם" מותנית ברכישות בהיקף כספי חודשי מסוים, ואם העדר רכישות מאפשר לחברה לחייב את הצרכן בדמי חבר כלשהם.