המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא הימורים והגרלות > הצרכנית דרשה לבטל את המנוי להגרלות אך במקום זאת חטפה מכתב התראה

הצרכנית דרשה לבטל את המנוי להגרלות אך במקום זאת חטפה מכתב התראה

 
 
תיאור המקרה:
 
פ' מיישוב בצפון רכשה לפני מספר שנים מנוי לאתר הגרלות באינטרנט. לאחרונה פנתה פ' בבקשה לביטול המנוי, אך למרות פניות חוזרות ונשנות של הלקוחה לאתר באמצעים שונים - האתר לא נענה לבקשתה ולא אפשר את סיום המנוי כפי שבקשה פ'.
 
האתר לא היה מוכן לבטל את המנוי והצרכנית נאלצה לבטל את הוראת הקבע דרך חברת האשראי. האתר טען כי הצטברו חובות, חיוביים ושלח התראות לפני נקיטת הליכים משפטיים בגין החודשים שלא שולמו ממועד בקשת הביטול.
 
פ' פנתה למועצה הישראלית לצרכנות לאחר שבקשותיה לא נענו .דרישתה היא ,לביטול המיידי של המנוי וביטול החובות שהצטברו החל מהבקשה לביטול המנוי ולהפסקת הטרדות מצידו של האתר בפ'.

 
הטיפול בתלונה:

 

המועצה הישראלית לצרכנות פנתה לבית העסק בדרישה לבטל את דרישות התשלום ואף לבטל את ההסכם לאלתר בהסתמך על סעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.

 

לפי סעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, בעסקת מכר מרחוק על העוסק לספק לצרכן מסמך בכתב הכולל פרטים בדבר תכונות הנכס או השירות ומחירו, תנאי התשלום, התנאים לביטול העסקה על פי החוק וכו'. יש למסור את המסמך עד למועד הספקת השירות.

 
התוצאה:

 

התלונה טופלה בהצלחה , האתר הסכים לבטל את ה"חוב" של פ' מול האתר וכן לבטל לאתר את המנוי החל מרגע בקשתה של פ' לביטול המנוי. פ' הביעה את שביעות רצונה מהעזרה שקיבלה מהמועצה הישראלית לצרכנות .