המועצה > חינוך והסברה > יום הצרכן הבינלאומי > יום הצרכן הבינלאומי 2012 > תקנון תחרות

תקנון תחרות ארצית בין בתי ספר לכיתות ט-י לבחירת קליפ הסברה לצרכנות נבונה בסלולר

• התחרות מהווה את אחת מהפעולות החינוכיות בהם נוקטים עורכי התחרות, במסגרת מערך חינוכי ארצי לרגל יום הצרכן הבינלאומי 2012.

התחרות הארצית מיועדת לבתי ספר, תנועות נוער ומשתתפים בתכניות חינוכיות ברשויות המקומיות, בגילאי שכבות ט' ו- י'. מטרת התחרות היא בחירת הקליפ הטוב ביותר, לצורך הסברה לצרכנות נבונה בסלולר. בני הנוער מתבקשים להתייחס בהפקת הקליפ, להיבטים צרכניים, חברתיים או בריאותיים.

• השתתפות בתחרות מהווה הצהרת המשתתפים כי קראו את התקנון, הבינו את הוראותיו והם מקבלים על עצמם את כל תנאי התחרות כמפורט בתקנון.

• המשתתפים בתחרות יתבקשו להפיק קליפ, בהתאם לפעילות החינוכית שעברו בבתי הספר ולהנחיות מארגני הפעילות החינוכית בכיתות, ולשולחו למועצה הישראלית לצרכנות על גבי דיסק D.V.D, למען משרדה המצוין לעיל, כך שיתקבל לא יאוחר מיום 15.02.12 עד השעה 12:00.

• וועדת השיפוט של התחרות הכוללת נציגים ממשרד החינוך, משרד התמ"ת, המועצה הישראלית לצרכנות ובכירים בענף הפרסום והקולנוע, תצפה בקליפים ותדון בהם לאור הקריטריונים הבאים:
1. מידת ההגנה הצרכנית בתחום הסלולר בנושא המסר שבקליפ (25%) – המסר המועבר בקליפ ישמש דרך לעידוד צרכנות נבונה בתחום הסלולר.
2. אפקטיביות העברת המסר (25%) - על המסר להיות מוצג ומועבר לצופה באופן מדויק ובהיר, ובו בזמן - באופן קליט ומשכנע , כדי שיוכל להשפיע על קהל הצרכנים לנהוג לפיו.
3. יצירתיות ומקוריות (25%) - על הקליפ ונושאו להיות פרי רעיון מקורי של התלמידים ולבטא גמישות מחשבתית.
4. איכות ביצוע והפקת הקליפ (25%) – ביצוע והפקת הקליפ באופן שמושכים את העין, ושנעים להסתכל על הקליפ.

• 3 הקליפים שיקבלו את הציון הגבוה ביותר וידורגו במקומות הראשונים יוכתרו כזוכים בתחרות ויזכו לפרסים.

• במקביל לדירוג ועדת הבחירה כמפורט לעיל, 12 הקליפים שידורגו על ידי ועדת הבחירה במקומות הראשונים, יוצגו באתר התחרות  ויתמודדו ביניהם לבחירת קליפ "חביב הקהל". ההצבעה כאמור תעשה על-ידי הגולשים באתר התחרות, באמצעות צפייה בקליפים ומתן הערכתם עליהם על-ידי לחיצה על לחצן "אהבתי" או לחצן "לא אהבתי".

• עורכי התחרות אוסרים על כל שימוש בתוכן פוגעני במסגרת ההשתתפות בתחרות ויצירת הקליפים, ובכלל זה שימוש בשפה בוטה ופוגענית כנגד אנשים פרטיים ו/או בתי עסק ו/או כנגד משתתף אחר בתחרות, וכן שימוש במוטיבים מיניים בכל צורה שהיא (להלן: "תוכן פוגעני"). במסגרת זו, עורכי התחרות יהיו רשאים למחוק תוכן פוגעני כאמור ואף לפסול אדם מלהשתתף בתחרות ו/או לזכות בפרס בשל שימוש בתוכן פוגעני בכל שלב בתחרות.

• עורכי התחרות אוסרים על הפקת הקליפים, תוך שימוש בחומרים אשר יש בהם משום הפרת כל דין ו/או פגיעה בזכות צד ג' כלשהו, לרבות לפי חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות וחוק זכויות יוצרים. במסגרת זו, עורכי התחרות יהיו רשאים לפסול אדם מלהשתתף בתחרות ו/או לזכות בפרס בשל שימוש בחומרים כאמור בכל שלב בתחרות.