המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא לימודים וקורסים > מועד פתיחת הקורס נדחה וההשתתפות בו הפכה בלתי אפשרית

מועד פתיחת הקורס נדחה וההשתתפות בו הפכה בלתי אפשרית

תיאור המקרה:
צרכנית נרשמה לקורס תכשיטנות אקולוגית במכללה. טרם ההרשמה הובטח לה כי הקורס יחל בסוף חודש אוקטובר ויכיל 6 מפגשים בשעות הבוקר במהלך חודש נובמבר.
הצרכנית הבהירה לנציגת המכללה כי למועד פתיחת הקורס יש חשיבות רבה מבחינתה, שכן בכוונתה לפתוח בסוף חודש נובמבר חנות לקוסמטיקה טבעית, והיא תוכל להשתתף בקורס רק אם הוא יתקיים במהלך חודש נובמבר.
לאחר שהתשלום עבור הקורס נגבה על ידי המכללה, נמסרה לצרכנית הודעה ולפיה הקורס ייפתח באיחור של חודש,  כלומר בסוף חודש נובמבר.
הצרכנית פנתה אל המכללה בבקשה לביטול העסקה בשל הטעמים שפורטו לעיל, אך כל פניותיה נותרו ללא מענה ענייני.
בצר לה פנתה אל המועצה הישראלית לצרכנות.

הטיפול:
הטיפול בתלונה הועבר אל שירלי תלמי המטפלת בתלונות בתחום,  והיא פנתה למכללה בבקשה לביטול העסקה בטענה כי מועד תחילת הקורס הינו תנאי מהותי בעסקה, ובשל דחיית הקורס עומדת לצרכנית הזכות לביטול העסקה.

תוצאה:
בעקבות פניית המועצה לצרכנות זוכתה הצרכנית בסך 1,350 ש"ח , מלוא שווי העסקה.

הסבר:
סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן אוסר על הטעיה של צרכנים בכל עניין מהותי בעסקה. מועד תחילת הקורס הוא עניין מהותי, ולפיכך הטעיה בעניין זה מהווה עילה לביטול ההסכם.