המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא תיירות > רכשתי כרטיסי טיסה, ולמחרת ביקשתי לבטל בעקבות פציעה...

רכשתי כרטיסי טיסה, ולמחרת ביקשתי לבטל בעקבות פציעה...

תיאור המקרה:
ל' הזמין שלושה כרטיסי טיסה חמישה שבועות  לפני מועד הטיסה. העסקה נעשתה טלפונית. למחרת בת זוגו של ל' (שהייתה צריכה להתלוות אליו לנסיעה) נפלה ושברה את רגלה. בהמלצת הרופא החליט ל' לבטל את הטיול המתוכנן.
ל' פנה לחברת הנסיעות בבקשה לבטל את הכרטיסים ולשלם את דמי הביטול כנקבע בחוק ובחוזה שחתם (100 ש"ח או 5% מערך העסקה- הנמוך מביניהם).
החברה סירבה ודרשה מל' לשלם 90% מערך העסקה.
ל' פנה לעזרת המועצה הישראלית לצרכנות.
הטיפול בתלונה:
התלונה הגיעה אל עו"ד אינה צוקרמן-קלוש, יועצת משפטית במועצה לצרכנות. אינה פנתה אל סוכנות הנסיעות והסבירה כי סעיף 14 (ג) בחוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981 מקנה לצרכן זכות לבטל עסקת מכר מרחוק בתוך 14 יום מיום ביצוע העסקה, וכי במקרה זה דמי הביטול הקבועים בחוק עומדים על סך 100 ₪ או 5% מערך העסקה, הנמוך מביניהם, וכך גם מצוין מפורשות בחוזה של החברה.
אינה דרשה את תגובת החברה.
התוצאה:
בעקבות פניית המועצה לצרכנות סוכנות הנסיעות פנתה לספקית כרטיסי הטיסה בדרישה לבטל את הכרטיסים והשיבה לל' את כספו.