המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > רישום בטאבו

איחור ברישום דירה בטאבו

רבים רוכשים דירה חדשה מקבלן או מחברה קבלנית. במסגרת הרכישה הם משלמים באמצעות הקבלן או ישירות לעו"ד, המייצג את המוכר, תשלומים שונים. התשלומים הם, בין היתר, לביצוע הליכי הרישום של הדירה במרשם המקרקעין, הידוע בשמו "הטאבו".
לעתים הליכי הרישום נמשכים זמן רב, ואפילו שנים רבות, ולא אחת לעיכוב אין כל הצדקה.
רוכשי דירות רבים אינם מודעים לסיכון במצב זה: זכויותיהם על הנכס אינן רשומות על שמם, ולמעשה, הן רשומות על שם הקבלן או אדם אחר.

שאלות נפוצותטיפים
למה חשוב כל כך לרשום את הדירה בטאבו על שם הקונים?
מה ההיקף של התופעה?
מה הצרכנים יכולים לעשות?