המועצה > חינוך והסברה > יום הצרכן הבינלאומי > יום הצרכן הבינלאומי 2011


יום הצרכן הבינלאומי 2011

האירועים הצרכניים המשפיעים 2010-2011

מערך פעילות

לקראת יום זכויות הצרכן הבינלאומי, החל ב-15 במרץ, אנו מציעים פעילות חינוכית העוסקת באירועים הצרכניים המשפיעים של שנת 2011-2010, תוך בחינת היבטים צרכניים שיסייעו לבני הנוער להיות צרכנים מודעים לזכויותיהם.
במהלך השנה האחרונה נכנסו לתוקף חוקים ותקנות שקידמו את זכויות הצרכן במידה רבה, וזאת לצד עוולות צרכניות הממשיכות לפגוע בצרכן ובזכויותיו.

לאחרונה נכנסו לתוקף  תקנות ביטול  עסקה - תקנות המאפשרות לנו הצרכנים, להתחרט, לבטל עסקאות שונות, ולקבל את כספנו חזרה.
כמו כן קודמו זכויות הצרכן בתחום התקשורת. כך, למשל,  מ-1.1.2011 הוזלו מאוד שיחות המתבצעות מטלפון קווי לטלפון סלולארי.

אירועים אלה ואחרים מבטאים הן את השיפור שחל במעמד הצרכנים והן את הצורך בהמשך המאבק לשמירת זכויותיהם.

הפעילות המוצעת נועדה לסייע לבני הנוער להיחשף לנושא הצרכנות, לחזק את המודעות שלהם, כצרכנים, לזכויותיהם ולעסוק  בהיבטים הערכיים הרלוונטיים לחייהם.

הפעילות פותחה על ידי מחלקת החינוך של המועצה הישראלית לצרכנות בשיתוף עם צוות התכנים של מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

אנו מקווים שהפעילות המוצעת בגיליון זה תסייע לכם בעבודתכם החינוכית.