המועצה > חינוך והסברה > צוותי הצרכנות הפעילה

צוותי הצרכנות הפעילה


 
המועצה הישראלית לצרכנות, כחלק מפעילותה להגברת המודעות לצרכנות נבונה בקרב הציבור, מפעילה "צוותי צרכנות פעילה" ברחבי הארץ, שבהם פועלים סטודנטים ותלמידי תיכון, במטרה להגן על זכויות הצרכנים ולקדם צרכנות הוגנת.
"צוותי הצרכנות הפעילה" פועלים בהנחיית מנחים מטעם המועצה לצרכנות, שהוכשרו במיוחד לצורך כך.
המועצה לצרכנות מעניקה תמיכה וגיבוי לפעילות הצוותים, ומארגנת השתלמויות שוטפות למנחים. הרכזת הארצית של הפרוייקט, עו"ד ליאת מרגלית, משמשת מלווה מקצועית למנחים, ואשת הקשר לבעלי התפקידים במועצה.