המועצה > חינוך והסברה > צוותי הצרכנות הפעילה > מי אנחנו

מי אנחנו

המועצה הישראלית לצרכנות, כחלק מפעילותה להגברת המודעות לצרכנות נבונה בקרב הציבור, מפעילה "צוותי צרכנות פעילה" ברחבי הארץ, שבהם פועלים סטודנטים ותלמידי תיכון, במטרה להגן על זכויות הצרכנים ולקדם צרכנות הוגנת.
"צוותי הצרכנות הפעילה" פועלים בהנחיית מנחים מטעם המועצה לצרכנות, שהוכשרו במיוחד לצורך כך.
המועצה לצרכנות מעניקה תמיכה וגיבוי לפעילות הצוותים, ומארגנת השתלמויות שוטפות למנחים. הרכזת הארצית של הפרוייקט, עו"ד ליאת מרגלית, משמשת מלווה מקצועית למנחים, ואשת הקשר לבעלי התפקידים במועצה.
חברי הצוותים מקבלים הכשרה בנושא זכויות הצרכנים והדרכים הקיימות למימושן. ההכשרה היא פעילה ודינאמית, ומתבססת על מקרים אמיתיים מהשטח. 
 
מטרות פרוייקט "צוותי הצרכנות הפעילה":
· עירוב הדור הצעיר באופן פעיל בתרומה לחיזוק מעמד הצרכנים.
· פיתוח מודעות אצל צעירים לזכויותיהם כצרכנים ולאופן שבו ניתן לממשן.
· הקניית מיומנויות של מעורבות ויוזמה, לחיזוק הרגישות החברתית בקרב הצעירים.
· טיפוח בעלי עסקים לעתיד המכירים בחשיבות זכויות הצרכנים.
 
דרכי הפעולה של "צוותי הצרכנות הפעילה":
· הצוותים מעמידים תיבות תלונות במוסדות הלימודים שבמסגרתם הם פועלים, ומטפלים בתלונות בענייני צרכנות.
· הצוותים מבצעים סקרי דעת קהל ותחקירי שטח בנושאי צרכנות. 
· הצוותים מנהלים מסעות הסברה במוסדות הלימודים ובקהילה בנושא מצרכנות נבונה.
· הצוותים לוקחים חלק במבצעים ארציים שמארגנת המועצה לצרכנות.
 
מסגרת הפעילות של "צוותי הצרכנות הפעילה":
"צוותי הצרכנות הפעילה" פועלים במסגרת מוסדות הלימודים השונות (אוניברסיטאות, מכללות, בתי-ספר), ומתכנסים אחת לשבוע עם מנחי הצוותים, לצורך תכנון הפעילות. בפעילותם השוטפת יוצאים חברי הצוותים למשימות מיוחדות בקהילה ומנהלים מסעות הסברה.

צוותי הצרכנות הפעילה הם התקווה ליצירת כוח אזרחי צעיר ונמרץ, שיפעל להגברת המודעות לצרכנות נבונה ושיאבק למען זכויות הצרכנים - הזכויות של כולנו.