המועצה > חוק ומשפט > תיקוני חקיקה > סיכום השנה בצרכנות

סיכום השנה בצרכנות

 

חקיקה

 

לא עוד חוזים מסובכים וחיובים מפתיעים בחשבון הסלולאר

ביום 13.9.11 נכנסו לתוקף הוראות חדשות בנוגע לרישיונות של חברות הסלולר. הוראות אלה מסדירות את אופן ההתקשרות בין החברות ללקוחותיהן ומגבירות את השקיפות ואת הבהירות של ההסכם בין החברות ללקוחות. 

למידע נוסף

 

ביטול קנסות היציאה בתחום התקשורת

ביום 8.8.11 פורסם תיקון לחוק התקשורת המאפשר מעבר חופשי בין כל ספקי התקשורת: "ביטול קנסות היציאה בתחום הכבלים והלוויין, האינטרנט והטלפוניה הנייחת  והטלפוניה הבינלאומית". מה קובע החוק לגבי החוזים שנכרתו לפני מועד  החלת החוק? מדוע כדאי להמתין עד ליום 8.11.11 כדי לעבור לספק אחר?
למידע נוסף

 

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עיסקה) תשע"א

ביום 14.12.10 נכנסו לתוקף "תקנות הגנת הצרכן (ביטול עיסקה), המקנות לצרכן את הזכות לבטל עסקאות מסוימות באופן חד צדדי ללא סיבה, ולקבל את כספו חזרה.
התקנות קובעות את התנאים הבסיסיים למימוש הזכות, וכן רשימה סגורה של עסקאות אשר לגביהן תחול זכות הביטול ואת פרק הזמן העומד לצרכן למימוש הזכות בהתאם לסוג העסקה.
למדריך לביטול עיסקה. 

 

האותיות הקטנות בפרסומות ובמידע לצרכן

תקנות חדשות העוסקות בגודל האותיות הקטנות בפרסומות ייכנסו לתוקף ביום 1.1.2012. מטרת התקנות היא למנוע הטעיה בדבר התנאים האמיתיים של עסקה או של מבצע, המוצעים לצרכן, באמצעות אותיות בלתי קריאות בפרסום המבצע או העסקה.
כיצד האותיות הקטנות בפרסומות גורמות נזק לצרכן? ומה ישתנה עם כניסת התקנות לתוקף ב- 1.1.2012?
למידע נוסף

 

תעודת האחריות אבדה? מעכשיו – יש מדבקה?... יש אחריות!  

ביום 1.6.2012 ייכנס לתוקף תיקון מס' 31  לחוק הגנת הצרכן, תיקון זה קובע שמוכר מוצר יחויב לספק לצרכן את מדבקת אחריות יחד עם תעודת האחריות, מטרת החוק, למנוע מצב בו צרכנים נמנעים ממימוש אחריות רק משום תעודת האחריות אבדה.
למידע נוסף

 

איסור גבית עמלה בגין שירותים שנקבע להם תעריף לתשלום על פי דין

ביום 1.1.2012 ייכנס לתוקף תיקון מס' 30  לחוק הגנת הצרכן, האוסר גבית עמלה בגין שירותים שנקבע להם תעריף לתשלום על פי דין.
התיקון לחוק קובע כי עוסק הגובה תשלום בעד מצרך או שירות בתעריף שנקבע כאמור, לא יהיה רשאי לגבות מצרכן עמלה עבור עצם התשלום, באמצעי תשלום כלשהו, או עבור פעולה הנעשית לשם חישוב או קביעה של גובה החיוב. 

למידע נוסף

 

מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון

ביום 1.1.2012 ייכנס לתוקף תיקון מס' 29 לחוק הגנת הצרכן, התיקון לחוק קובע כי במקרים בהם עוסק מחייב חשבון של צרכן בתשלומים באמצעות "הרשאה לחיוב חשבון" חובת העוסק לאפשר לצרכן לבחור את מועד החיוב החודשי שבו יבוצע החיוב בתשלום, על העוסק להציע לצרכן מועד אחד מתוך ארבעה מועדים, ובלבד שבין מועד אחד למשנהו יהיו שישה ימים לפחות. 

למידע נוסף

 

 

 

פסיקה

 

תביעה ייצוגית נגד חברת החשמל: לא מיידעת את הזכאים לתעריף מוזל.

בבקשה לתובענה ייצוגית שהגישה המועצה לצרכנות: עשרות אלפי איש הזכאים לתעריף מופחת מחברת החשמל לא מודעים לכך, משום שחברת החשמל לא ממלאת את חובתה להביא את דבר הזכות כאמור לידיעת הזכאים.    

למידע נוסף

 

 

המועצה הישראלית לצרכנות בתביעה ייצוגית נגד "אחוזות רובינשטיין" ו"עד 120": גובים מע"מ על דמי השכירות בניגוד לחוק

המועצה הישראלית לצרכנות הגישה הבוקר לבית המשפט המחוזי מרכז, תביעה ייצוגית נגד "אחוזות רובינשטיין" ו"עד – 120", תאגידים המפעילים בתי דיור מוגן לקשישים.
המועצה עותרת להפסקת גביית המע"מ על מרכיב דמי השכירות למגורים, שגובים בתי הדיור המוגן מדייריהם, וקוראת להם להשיב את  סכומי המע"מ שנגבו בעבר.
למידע נוסף

 

פיצוי עונש מקסימלי נגד חברת יס

בית המשפט לתביעות קטנות חייב את חברת YES לשלם לתובע פיצוי ללא הוכחת נזקת בסך של 10,000 ₪, הסכום המקסימלי שניתן לתבוע על פי חוק הגנת הצרכן, בגין סירוב ניתוק במשך שנה והמשך חיובו אף לאחר הגשת התביעה. בנוסף, ביהמ"ש חייב את חברת YES להשיב לצרכן את דמי המנוי ששילם בסך של 5,625 ₪ בגין השירות ממנו ביקשו להתנתק, 1,000 ₪ בגין בזבוז זמן המתנה לנציגי החברה לתיקון תקלות בתוספת 500 ₪ בגין עוגמת נפש    

למידע נוסף

 

פיצוי ללא הוכחת נזק נגד הוט

ביהמ"ש חייב את הוט בתשלום פיצוי לדוגמא של 6,000 ₪ בשל הפרת הראות חוק הגנת הצרכן בעניין העדר הודעה מוקדמת בתום תקופת ההתחייבות והמשך חיוב לאחר מתן הודעת ניתוק בעיסקה מתמשכת. בית המשפט התייחס לחובת הצרכן לשלוח הודעה בכתב לספק טרם הגשת התביעה. 

למידע נוסף