המועצה > מדריכים > טיפים לצרכן
הנחיות להקטנת נזקים לנוכח קריסת חברות התעופה

היכולת להקטין את הנזק תלויה במידה רבה בדרך בה בוצע התשלום לחברה. היכנסו לקרוא את כל הטיפים וההנחיות


 • במקרה של רכישת כרטיסי טיסה בעסקת אשראי בתשלומים: אם הטיסה בוטלה או לא תצא אל הפועל, על הצרכן לפנות לחברת האשראי בכתב, באמצעות משלוח פקס, בבקשה לביטול התשלומים העתידיים, וזאת בשל החשש לאי קבלת התמורה עקב הפסקת פעילות החברה.
  חברת כרטיסי האשראי תוכל לעצור את התשלומים העתידיים אך לא תוכל להשיב הכספים שכבר הועברו לחברה.
 •  במקרה של רכישת כרטיסי טיסה בעסקת אשראי בתשלום אחד שטרם נפרע: על הצרכן לפנות לחברת האשראי בכתב, באמצעות משלוח פקס, בבקשה לביטול התשלום, וזאת בשל החשש לאי קבלת התמורה עקב הפסקת פעילות החברה.
  אולם הסיכוי לעצור את התשלום ולהציל את הכספים תלוי באפשרות חברת האשראי לקזז את סכום החיוב עם תשלומים אחרים שעליה להעביר לחברה.
 • אם הצרכן חויב בעסקה זה מכבר, ומדובר בחברת תעופה שמקום מושבה בישראל, על הצרכן להגיש תביעת חוב על הכספים ששולמו, לכונס הנכסים/מפרק החברה כפי שימונה על ידי ביהמ"ש.
  במקרה זה הסיכוי לקבל החזר קלוש שכן אם וכאשר יפוצו נושי החברה, כי אז זכותם של  נושי החברה המובטחים (קרי בנקים, עובדים ואח') קודמת לזכותם של הנושים הבלתי מובטחים, ובכלל זה לקוחות החברה.
 •  אם הצרכן חויב בעסקה זה מכבר ומדובר בחברת תעופה שמקום מושבה בחו"ל, הרי שהליכי פשיטת הרגל מתנהלים בחו"ל והדבר מקשה על הלקוח בארץ, וככל הנראה אבודים הכסף אבוד.
 • במקרה של רכישת כרטיסי טיסה באמצעות סוכן נסיעות, ייתכן וסוכן הנסיעות טרם העביר את התשלום לחברת התעופה, במצב דברים זה,  מומלץ לפנות בכתב לסוכן הנסיעות שדרכו התבצעה העסקה ולבקש כי הכספים שלא הועברו, יוחזרו לצרכן.