המועצה > חוק ומשפט > תיקוני חקיקה

תיקוני חקיקה


תיקון רישיונות חברות הסלולר – ניתוק הזיקה בין עסקה לרכישת ציוד קצה לבין מתן הטבות *.
בדיקת משרד התקשורת העלתה כי חברות הסלולר נוטות לכרוך את מכירת המכשירים הסלולריים עם מכירת שירותים סלולרים למנוי. כך, מנוי המצטרף לרשת סלולר או משדרג מכשיר סלולר, רוכש בדרך כלל את המכשיר שלו כחלק מהסכם ההתקשרות, ובמקביל זוכה להנחה מתמשכת במחיר  המכשיר בהתאם לצריכת זמן אוויר, באמצעות זיכוי בתשלום החודשי.
בדיקת המועצה לצרכנות העלתה כי בדרך כלל, חברות הסלולר המציעות הנחה ברכישת מכשירים, מתנות את ההטבה בשימוש במכשיר במשך תקופה של 36 חודשים. על ידי כך, חברת הסלולר כובלת את הצרכן לתקופה של 36 חודשים, וצרכן המבקש לנייד את המספר שלו לחברה מתחרה יידרש לשלם קנסות להחזר הטבה על המכשיר שנרכש. מכאן כי הגבלת תקופת ההתחייבות ל-18 חודשים שנכנסה לתוקף בשנת 2008 רוקנה מתוכן. 

ביום 28 ביולי 2009 התקבלה החלטה של משרד התקשורת לפיה על חברות הסלולר לנתק את הזיקה, ככל שקיימת, בין מכירת ציוד קצה בידי החברה לבין מתן הטבות הנוגעות לשירותי רט"ן ( טלפוניה) וזאת באופן שיאפשר למנוי אשר רכש את ציוד הקצה מידי ספק אחר, לקבל את אותן הטבות.
בהתאם, מנוי אשר רכש מספק אחר מכשיר מדגם מסויים, המשווק על ידי חברת הסלולר בעת פנייתו אליה, יקבל את אותה הטבה להטבה הניתנת למי שרכש את המכשיר מחברת הסלולר.
 תיקון הרישיונות ייכנס לתוקף ביום 1.11.09.
 
______________________________________________________________________________

*לפרטים והסברים, אנא כנסו לאתר משרד התקשורת –  "החלטות" ו"הודעות דוברות".