המועצה > ארכיון > תחרות כרזות ארצית בנושא צרכנות נבונה: פעילות חינוכית ליום הצרכן הבינלנאומי 2010 > חומר העשרה > מה אומר החוק על המצבים שמוצגים בסרטונים?

מה אומר החוק על המצבים שמוצגים בסרטונים?


1. החזרת מוצרים – אחרי שקונים מוצר אי אפשר, בדרך כלל, להתחרט ללא סיבה. חוק הגנת הצרכן מחייב כל עסק ליידע את הלקוחות מהי המדיניות שלו לגבי החזרת מוצרים, כלומר לגבי השאלות האלה:
- האם העסק מאפשר להחזיר מוצר?
- אם כן, תוך כמה זמן ובאילו תנאים (למשל, בהצגת חשבונית, בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר, החזרה באריזה)?
- מה סוג ההחזר (כסף או זיכוי)?
- האם קיימות מגבלות כלשהן (לדוגמה, אין החזרה או החלפה של מוצר הנרכש במבצע).
אם בית העסק אינו מציג את המידע על שלט הנראה לעיני הצרכנים וליד כל קופה, החוק עומד לטובת הצרכן וקובע שהוא יכול להחזיר את המוצר תוך 7 ימים מיום הרכישה, ולקבל את כספו חזרה בדרך שבה הוא שילם (אם הוא שילם במזומן הוא יקבל את ההחזר במזומן, ואם שילם בכרטיס אשראי, הוא יקבל את ההחזר בזיכוי בכרטיס האשראי).

2. הצגת מחירים – חוק הגנת הצרכן קובע שכל בית עסק חייב להציג מחירים על המוצרים. המחיר המחייב לתשלום הוא המחיר שהוצג על המוצר, גם אם מחירו בקופה גבוה יותר. מינואר 2009 חובה לסמן גם את המחיר ליחידת מידה (לדוגמה - מחיר 1 ק"ג קמח, ומחירו ל- 100 גרם). החוק מחייב לציין את המחיר ליחידת מידה כדי להקל על הצרכנים להשוות בין מוצרים זהים מחברות שונות ובכמויות שונות.

3. עסקאות של קטינים – לפי החוק, עסקה שבוצעה על ידי קטין, ללא אישור הוריו, אפשר לבטל תוך חודש מהמועד שבו נודע להורה על העסקה.
- כאשר מדובר בעסקה שנעשתה בתשלומים בכרטיס אשראי, העסקה בטלה.
- כאשר מדובר בעסקה רגילה, שלא נעשתה בתשלומים, אפשר לבטל את העסקה תוך חודש ולקבל את החזר כספי מלא.
עם זאת, אם מדובר בעסקה שדרכו של קטין בגילו לעשות אותה (כלומר, לא מדובר בעסקה חריגה לגילו), וגם אם המוכר לא ידע ולא היה עליו לדעת שמדובר בקטין, אז העסקה אינה ניתנת לביטול.

4. אחריות לאחר רכישה – תקנות הגנת הצרכן לאחריות ושירות לאחר מכירה התשס"ו (2006) קובעות כי עסק המוכר מוצרי חשמל שמחירם מעל 150 ₪ חייב למסור לקונה תעודת אחריות לתקופה של שנה לפחות, המבטיחה אחריות למתן שירות לתיקון המוצר.
- אם המכשיר מתקלקל בתקופת האחריות, והקלקול לא נגרם משימוש רשלני או בלתי סביר של הצרכן, הצרכן זכאי לדרוש מחברת השירות הפועלת מטעם היצרן או היבואן, שפרטיה מופיעים בתעודת האחריות, לתקן את המכשיר ללא תשלום.
- אם הצרכן נדרש, בניגוד לחוק, לשלם עבור התיקון במשך תקופת האחריות, הוא זכאי לקבל את כספו בחזרה.
- חובה על היבואן או היצרן לתקן בבית הלקוח את כל המוצרים שאי אפשר להובילם בדרך סבירה. אם בכל זאת נדרשת הובלה הלוך-וחזור, ייעשה הדבר ללא תשלום מצד הלקוח.
- אם מתגלה בשנה הראשונה לאחר הקנייה כי המוצר פגום, הצרכן רשאי או לקבל מוצר חדש או לבטל את העסקה לחלוטין ולקבל את כספו בחזרה.

5. פרסום מבצעים – החוק להגנת הצרכן אוסר על בעלי העסקים להטעות צרכנים בעניין מהותי בעסקה. לכן, החוק מחייב את בעלי העסקים לפרט את המידע הזה:
א.  לציין אילו מוצרים כלולים במבצע ואילו אינם כלולים בו.
ב. להציג בנפרד את המוצרים שבהנחה, או לסמן אותם בסימון מיוחד.
ג. לציין את מחיר המוצרים הן לפני ההנחה והן לאחר ההנחה או את אחוז ההנחה.
ד. להחזיק מלאי סביר של המוצרים שבהנחה ולפרט את כמותם (אם מדובר ביותר מ- 50 פריטים).