המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


הטעיה בפרסום - תובענה ייצוגית

בית-המשפט המחוזי דחה את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד "בזק" ככל שזו מתייחסת לתובענה ייצוגית למתן סעד כספי ואישר את הגשת התובענה אך ורק כתובענה ייצוגית למתן סעד הצהרתי.בית המשפט קבע כי על-מנת שתקום לצרכן עילת תביעה נגד העוסק בגין הפרת "איסור ההטעיה" נדרש כי יתקיימו תנאים אלה: כי הצרכן יראה שהעוסק הפר את החובה שב"איסור ההטעיה", כי הצרכן נפגע מהפרת החובה וכי קיים קשר סיבתי בין הפרת האיסור לבין הפגיעה שסבל הצרכן