המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


בעיות קליטה סלולר

ביהמ"ש קבע כי באזור מגוריו של התובע אין קליטה ובנסיבות אלו הפרה הנתבעת את ההסכם בינה לבין התובע, שכן היא לא העמידה לרשותו אפשרות סבירה להשתמש בחבילה של 500 דקות אותה רכש. ביהמ"ש עוד קבע כי התובע היה רשאי לבטל את החוזה, וחייב את החברה בתשלום 5,000 ₪ פיצוי.