המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


מכשיר סלולר משומש במחיר מכשיר חדש

בית המשפט קבע שעקרונית, "המוציא מחברו עליו הראיה", ולכן על התובעת מוטלת החובה להוכחת הטענה כי נמכר לה מכשיר משומש הרשום על שם אדם אחר, אולם במצב הדברים במקרה זה נטל הראיה התהפך ועבר אל כתפי הנתבעת.  כן קבע בית המשפט כי לגבי אחד המכשירים לא הציגה הנתבעת את המסמכים הרלוונטיים ובמצב זה, אין לקבל את טענות הנתבעת , מכאן כי מכשיר זה לא נמסר לתובעת כשהוא חדש.
בית המשפט חייב את הנתבעת לפצות את התובעת עבור עוגמת הנפש, הטרחה וההוצאות שנגרמו לה עקב שיבושים במכשיר בסך 1,000 ₪.