המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


סלולר – הפרת הבטחת סוכן

ביהמ"ש קיבל את הטענה כי חתימתו של הצרכן על חוזה האלקטרוני זויפה, זאת מאחר ולא הוצגו לביהמ"ש המסמכים המקוריים ולא ניתן היה לבדוק את החתימה. ביהמ"ש קיבל את גרסת הצרכן שסוכן המכירות הבטיח לו שלא יחויב בתשלום בגין הטלפונים, וביטל את החיוב בתשלום, מאחר והחברה לא הציגה ראיות לסתור את גרסת הצרכן.