המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


הטעיה בעסקת שדרוג - טלפון נייד

בית המשפט קבע: אמנם התובעת הסכימה להצטרף למבצע שדרוג המכשירים וקיבלה מכשירים חדישים מאלה שהיו לה, אך בניגוד להסבר שקיבלה, המבצע גרם לה נזק כיון שהחיוב  החודשי הוכפל. כן קבע בית המשפט: ההסבר שהתובעת קיבלה מנציגת השירות של החברה על עסקת השדרוג, שונה ממה שנחתם בחוזה בכתב. עוד קבע בית המשפט כי התובעת הוטעתה  בעת חתימת הסכם השדרוג, וחייב את החברה לשלם לה פיצוי בסך 2,200 ₪.