המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


הגבלת עישון במקומות ציבוריים

בית משפט העליון קבע כי יש לאפשר לצרכן שנפגע לתבוע פיצוי מבעל מסעדה בשל אי קיום הוראות החוק על הגבלת עישון במקומות ציבוריים.
ביהמ"ש קבע כי הכבדות של מערכת האכיפה בישראל של חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים מצדיקה פתיחת פתח ל"אכיפה אזרחית". לכן צריך לקחת בחשבון את השיקול הרתעתי בקביעת הפיצוי בתביעה מסוג זה.