המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


שירותי אינטרנט: בקשת התנתקות משירות

צרכן תבע פיצוי מחברת שירותי אינטרנט בגין סירובה לנתק אותו. בית המשפט קיבל את התביעה וקבע:
לא ייתכן שספק שירות (טלפוניה או אינטרנט) יערים מכשולים בדרכו של לקוח שרוצה להינתק ממנו (מתוך רשלנות או בכוונה). ומי שיעשה כן – יישא בתוצאות ובהוצאות.