המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


עיכוב בקבלת מזוודות

פסה"ד עוסק בקביעת פיצוי בגין איחור בקבלת מזוודות בטיסה לטורונטו. ביהמ"ש מחשב את גובה הפיצוי המקסימלי לפי אמנת ורשה ולאחר מכן גוזר ממנו את סך הפיצוי הראוי בנסיבות העניין.