המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


שינוי מועד טיסה – על מי האחריות?

בית המשפט קבע כי על מארגנת הנופש להוכיח את הסיבות שהביאו לדחיית הטיסה. בנוסף, גם שמדובר בטיסת שכר, כמארגנת הטיסה, היא לא יכולה לפעול בשרירות, ולדחות את מועדי הטיסות או לשנותם ללא הסבר מניח את הדעת, ודאי לא לתקופה כה ארוכה – של 24 שעות.