המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


הטעיה במחיר הגלישה
בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי על פלאפון חלה החובה, הן מכוח דיני הגנת הצרכן והן מכוח חובת תום הלב של דיני החוזים, לגלות לצרכן את כל הנתונים הרלוונטיים לעסקה, על בסיסם הוא יוכל לכלכל את צעדיו. ביהמ"ש קבע כי במקרה זה פלאפון לא גילתה לתובע פרטים אלה, והתנהלותה לא הייתה ראויה: היא לא צירפה מחירון להסכם – כנדרש ברשיון, אותיות ההסכם היו קטנות מאלה הקבועות בדין, והיא לא הייתה רשאית לחייב את חשבון התובע בסכום חריג שכזה.