המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


ביטוח נסיעות לחו"ל

בפסק דין זה בית משפט העליון קובע כי ההודעה בדפי החשבון – בה נמסר כי "לקבלת ביטוח נסיעות לחו"ל חינם חייגו... ההטבה למחזיקי כרטיס..." – אינה ברורה די הצורך כלל ועיקר, ולא ניתן להבין ממנה כי חל שינוי בתנאי הפוליסה; היא נתפסת יותר כסוג של פרסומת.
חוזה הביטוח מחייב חובת גילוי מוגברת לגבי תנאי הפוליסה ועל אחת כמה וכמה  במקרה של שינוי בתנאי הפוליסה .