המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


תיירות: חוזים אחידים - אחריות סוכן נסיעות

סוכן הנסיעות אינו יכול לפטור את עצמו מכל אחריות למעשיו, גם אם הוא מעגן אותם בכתובים. זהו מסמך אחיד שאינו חוקי, ולפיכך הוא בטל מעיקרו.
כך פסק בית המשפט לתביעות קטנות בפתח-תקווה, והוסיף שהתנאים, שניסח סוכן הנסיעות, הם "חוזה אחיד" כהגדרת החוק, וכי יש בו תנאים בלתי מתקבלים על הדעת.