המועצה > חוק ומשפט > תקנות הגנת הצרכן

תקנות הגנת הצרכן


התקנות קובעות כללים בדבר גודל אותיות, צבען, ואופן כתיבתן ככל שדבר נוגע לחוזים אחידים ובתנאים הכלולים במידע אחר מיועד לצרכן.