המועצה > חוק ומשפט > תיקוני חקיקה

תיקוני חקיקה


תעודת האחריות אבדה? מעכשיו – יש מדבקה?... יש אחריות!  

ביום 1.6.2012 נכנס לתוקף תיקון מס' 31  לחוק הגנת הצרכן. תיקון זה קובע שמוכר מוצר חשמלי או אלקטרוני יחויב לספק לצרכן מדבקת אחריות יחד עם תעודת האחריות. מטרת החוק היא למנוע מצב שבו צרכנים  לא יכולים לממש את האחריות על המוצר שקנו רק משום שאיבדו את תעודת האחריות.
התיקון לחוק התגבש על רקע תלונות של צרכנים, ולפיהן פעמים רבות מוצא עצמו הצרכן במצב בו המוצר שרכש נמצא בתקופת האחריות, אולם בשל אובדן תעודת אחריות הצרכן אינו זוכה לקבל את השירות לו הוא זכאי. התיקון לחוק מציע פתרון פשוט לבעיה האמורה: מדבקות אחריות שיודבקו על המכשיר בדבק מיוחד בחוזקו ובעמידותו וישמשו עדות לזכאות הצרכן למימוש האחריות. , המדבקות יהיו מסוג שאינו ניתן לזיוף ואינו ניתן להעברה ממכשיר למכשיר.
מדבקת האחריות איננה תחליף לתעודת האחריות. היא תימסר לצרכן לצד תעודת האחריות ותוכל לשמש את הלקוח במקרים שהתעודה אבדה או ניזוקה. זה חשוב במיוחד כאשר מדובר על תקופות אחריות ארוכות.