המועצה > חוק ומשפט > תיקוני חקיקה

תיקוני חקיקה


הסוף לאותיות הקטנות בפרסומות

תקנות חדשות העוסקות בגודל האותיות הקטנות בפרסומות נכנסו לתוקף ביום 1.1.2012
מטרת התקנות למנוע הטעיה בדבר התנאים האמיתיים של עסקה או מבצע המוצעים לצרכן באמצעות אותיות בלתי קריאות בפרסום המבצע או העסקה.

דוגמאות להטעיית צרכנים באמצעות שימוש באותיות קטנות: הורדתי מרכאות כי הן באמת קטנות, זו לא מליצה.

• באותיות הגדולות הובטחה הנחה של 50% מהמחיר או הוזלת מחירם של  מוצרי מזון בסופר, אך באותיות הקטנות נכתב כי ההנחה תינתן רק למחזיקי כרטיס אשראי של חברי המועדון.

• באותיות הגדולות הובטחו 10 שנות אחריות על מכונת הכביסה או המייבש, אך באותיות הקטנות כתוב שבשנה הראשונה האחריות היא מלאה, וביתר תשע שנות האחריות הבאות האחריות היא רק על  המנוע. פירוש הדבר שבמקרה של תקלה הצרכן ייאלץ לשלם על חלקי החילוף , מלבד מנוע,  וגם על כל ביקור טכנאי.

• באותיות הגדולות הובטח מחיר מפתה למחשב, ובאותיות הקטנות נרשם – "לא כולל מסך".

מה קובעות התקנות של התמ"ת?

על פי התקנות החדשות, גודל האותיות הקטנות ביותר בפרסומות או בכל מידע הנמסר לצרכן לא יפחת מ-30% מגודל האותיות הגדולות ביותר בפרסומת, ובכל מקרה גודל האותיות לא  יהיה קטן מ- 2 מ"מ.
עוד נקבע כי הכיתוב באותיות הקטנות לא יופיע באלכסון או בהיפוך לתוכן המידע או הפרסומת.
התקנות חלות על כל מידע הנמסר לצרכן, לרבות עלון מידע, קטלוג, מודעות פרסום (בין אם הן מודפסות ובין אם הן במדיה הדיגיטלית).

מדוע האותיות הקטנות  יכולות לפגוע בצרכן?

בישראל השתרשה התנהלות פסולה של המפרסמים, ולפיה באותיות הגדולות בפרסומת מופיע החלק המפתה בהצעה, ובאותיות הקטנות מופיעים סייגים המשנים את ההצעה שינוי משמעותי. הצרכנים מגלים את התנאים האמיתיים של העסקה או המבצע רק בדיעבד, לאחר שהגיעו לחנות  לצורך הרכישה  או אף מאוחר יותר, לאחר שהרכישה נעשתה.

כיצד  אפשר לאכוף את התקנות החדשות?

ראשית, הפרת התקנות מהווה עבירה פלילית, שדינה קנס של 87,600 ₪ .
בנוסף, הצרכן רשאי לתבוע פיצוי בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מההטעיה .

* "להנחיות הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן"
 
*"כרזה שעוצבה על ידי תלמידים בתחרות כרזות בנושא "צרכנות נבונה" שהתקיימה בין בתי הספר בשנת 2010"