המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


אתר אינטרנט - הוא פנייה יזומה של עסק
עסקה שנעשתה בבית הצרכן בעקבות פנייתו לבית העסק לפי הפרסום באינטרנט עונה להגדרת עסקת רוכלות שכן פרסום או שיווק באינטרנט היא "פנייה יזומה של עוסק" לצרכן. משכך חלות הוראות סעיף 14 לחוק הדנות בביטול עסקה מסוג זה