המועצה > חינוך והסברה > הגינות בצרכנות > דבר מנכ"ל המועצה לצרכנות

דבר מנכ"ל המועצה לצרכנות

 
אמר הלל הזקן: 'מה ששנוא עליך - אל תעשה לחברך'. זהו הבסיס
לעיקרון ההגינות - זכותו הבסיסית של כל אדם בחברה האנושית.
 
במערכת היחסים בין בתי עסק וצרכנים בחיי המסחר בישראל,
ההגינות היא מוצר במחסור. פעמים רבות מנצלים בעלי עסקים את
נחיתותם של הצרכנים בידע או בכוח כלכלי, כדי לגרוף מהם רווחים
שלא מגיעים להם.

יש תחושה שבעלי עסקים רבים מפרשים את המונח הכל- כך ישראלי
"אני לא פראייר" בפרשנות שלפיה אם אני לא מנצל כל מי
שאני יכול, מתי שאני יכול, כמה שאני יכול, אני בעצם פראייר, כי
יכולתי להרוויח יותר.

גישה כזו מרחיקה אותנו מחברה אנושית נאורה, כזו שאנו רוצים להיות
וכזו שאנו אמורים להיות על פי מגילת העצמאות.

אנשי העסקים של המחר נמצאים כיום במערכת החינוך, וזו ההזדמנות
להכשיר אותם, תוך למידה משמעותית וחווייתית, להבין כי ההגינות צריכה
להיות הערך המנחה שלאורו ראוי להתנהל.

התכנית "חינוך להגינות" נועדה לשפר את דמותה של החברה
הישראלית בתחום השכיח ביותר ביום-יום שלנו - תחום הצרכנות –
ולהפוך אותנו לבני אדם הוגנים יותר, כאלה שלא יעשו לאחרים מה ששנוא
עליהם.


אהוד פלג, עו"ד
מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות