המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > זכויות הצרכן בעסקת תיירות ונופש במקרה של אסון הטבע ביפן

זכויות הצרכן בעסקת תיירות ונופש במקרה של אסון הטבע ביפן

זכות ביטול טיסה בשל אסון הטבע ביפן

בעקבות האירועים ביפן המועצה לצרכנות מבקשת להבהיר את זכויות הצרכנים בנוגע לביטול עסקאות לטיסה ליפן או לנופש ביפן כדלקמן:
 
כוח עליון מהו?
האירועים ביפן - שילוב של רעידת אדמה, גלי צונאמי וחשש לדליפה רדיואקטיבית בשל פגיעה בכורים אטומיים במדינה - מהווים, לעמדת המועצה לצרכנות, אירועים הנובעים מכוח עליון.
כוח עליון במובן החוזי הן  נסיבות חדשות, שלא גרם אותן צד לחוזה, שלא  היה אפשר למנוע אותן, ולא  היה אפשר  לצפות אותן מראש או למנוע אותן. בנסיבות החדשות, הנוצרות כתוצאה מאותו כוח עליון, קיום העסקה בתנאים שנקבעו מראש הוא בלתי אפשרי ובלתי צודק. אמנם ביפן רעידות אדמה הן אירוע צפוי, אולם  העוצמה של רעידת האדמה הנוכחית בשילוב  גלי הצונאמי וחשש לאסון רדיאקטיבי, כל אלה יצרו מצב נדיר ובלתי צפוי.

לעמדת המועצה  זהו צירוף של נסיבות העונות על ההגדרה של "כוח עליון".
לעמדת המועצה לצרכנות, בנסיבות אלה לא צודק לחייב  אף אחד מן הצדדים לקיים את ההסכם כלשונו, אם הוא אינו מעוניין בכך עקב שינוי הנסיבות. לפיכך בשלב זה, כאשר המצב איננו ברור, כל אחד מהצדדים יכול לדרוש את ביטולו של ההסכם בטענה שההסכם סוכל על ידי כוח עליון.

נתקעתי ביפן במשך כמה ימים והיו לי הוצאות רבות. האם אני יכול לתבוע את חברת התעופה?
האם סוכן הנסיעות חייב להשיב לי את הכספים ששולמו?
למי אני יכול לפנות אם פניותי לחברות ולבעלי העסקים מושבות ריקם, או אינן נענות כלל?