המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין > 72118789

 

בית המשפט לעניינים מקומיים קבע: השימוש במצלמות רחוב לצורך אכיפת חוקי החניה פוגע בזכות היסוד לפרטיות

 

אזרח שקיבל דוח חניה, שהתבסס על מצלמת רחוב שהציבה העירייה, הגיש ערעור ונשפט על כך בביהמ"ש. בית המשפט זיכה את הנאשם ואף מתח ביקורת על התנהלות העירייה שפעלה באופן שיטתי בחוסר סמכות

 

סלולר

 

בית המשפט לעניינים מקומיים ביטל דוח חניה של עיריית ת"א המתבסס על צילום ממצלמות רחוב שהציבה העירייה לצורך אכיפת חוקי החניה. בית המשפט קבע כי השימוש במצלמות רחוב פוגע בזכות היסוד החוקתית לפרטיות, ולהצבתן נדרשת הסמכה מפורשת בחקיקה ראשית.


כיום, יש לרשויות הסמכה להפעיל מצלמות לאכיפת איסור נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית, אך המחוקק לא הסמיך את הרשויות להפעיל מצלמות לצורך אכיפת חוקי החניה.


בית המשפט קבע שהצבת מצלמות רחוב משנה באופן מהותי את המרחב הציבורי ויש בה פוטנציאל לפגיעה בפרטיות וראוי שהחלטה על הצבתן תתקבל על ידי הציבור עצמו – הן באמצעות נבחריו והן בהליך של שיתוף ציבור.


בית המשפט מתח ביקורת על התנהלות העירייה שפעלה באופן שיטתי בחוסר סמכות, פסל את הראיה וזיכה את הנאשם מחוסר ראיות אף כדי לעודד את העירייה להפסיק את הפעלת המצלמות כל עוד לא החליט המחוקק להסמיכה.

 


 

לצפיה בפסק הדין ת"ק 72118789 לחצו כאן >>

 

לסוגיות צרכניות בנושא רכב ותחבורה לחצו כאן >>